Tin giáo dục

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đang trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Đang online

  • (Hoàng Ngọc Vĩnh)
  • (Hoàng Trần Thy Ngọc)
  • (Hoàng Trần Như Ngọc)
  • (Hoàng Chiến Công (Admin))

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy website của tôi như thế nào?
  Bình thường
  Đẹp
  Chưa đẹp
  Ý kiến khác

  Ảnh mới nhất

  CoNghiep.flv PhVaDong.flv PVDong.flv ThuTuongPhamVanDong.flv 10ngayRCTGP21.flv 10ngayRCTGP22.flv 10ngayRCTGP23.flv 10ngayRCTGP24.flv 10ngayRCTGP41.flv 10ngayRCTGP42.flv 10ngayRCTGP43.flv 10ngayRCTGP11.flv 10ngayRCTGP12.flv 10ngayRCTGP13.flv 10ngayRCTGP14.flv 100namCMT10.flv 100namCMT101.flv 100namCMT102.flv NgaVietCMT10.flv MinhThamNoi.flv

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Triết học trực tuyến của Hoàng Ngọc Vĩnh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn TTHCM-ĐH Phú Xuân

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Ngọc Vĩnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:54' 15-04-2013
  Dung lượng: 408.3 KB
  Số lượt tải: 129
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN
  THS HOÀNG NGỌC VĨNH

  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
  MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  


  HUẾ, 4/2013

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2012
  NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  DÀNH CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN NĂM HỌC 2012-2013
  1: Trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên
  2: Trình bày những tiền đề tư tưởng - lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
  3: Trình bày nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh
  4. Tại sao Hồ Chí Minh xác định cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản?
  5: Tại sao nói: “Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc” là luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh?.
  6: Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  7: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức, sinh họat Đảng. Từ đó rút ra ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay
  8:Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Từ đó rút ra ý nghĩa đối với xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam hiện nay
  9: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức “Trung với nước – hiếu với dân” và chuẩn mực “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”
  10: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục
  11: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức.
  12: Tại sao nói đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản?
  13: Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
  14: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam
  15: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung của đại đoàn kết dân tộc.
  16: Hãy nêu những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Luận điểm nào thể hiện rõ nhất sự sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh? Vì sao?
  17: Phân tích định nghĩa của Hồ Chí Minh về dân chủ. Làm rõ mối quan hệ dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội
  18:Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.
  19: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ
  20: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người”.

  BỘ MÔN
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  NGUYỄN THẾ PHÚC


  ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
  MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  DÀNH CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN NĂM HỌC 2012-2013
  1: Trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên?
  a) Khái niệm tư tưởng
  - Khái niệm tư tưởng
  + Hiểu theo nghĩa phổ thông, tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh (thông thường người ta cũng quan niệm tư tưởng là suy nghĩ hoặc ý nghĩ).
  + Khái niệm “tư tưởng” trong “Tư tưởng Hồ Chí Minh” không phải dùng với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng, mà với nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng thế giới quan và phương pháp luận (nền tảng triết học) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
  + Khái niệm “tư tưởng” thường liên quan trực tiếp đến khái niệm “nhà tư tưởng”.
  Theo từ điển tiếng Việt, “nhà tư tưởng” là những người có những tư tưởng triết học sâu sắc
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓