Tin giáo dục

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đang trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đang online

  • (Hoàng Ngọc Vĩnh)
  • (Hoàng Trần Thy Ngọc)
  • (Hoàng Trần Như Ngọc)
  • (Hoàng Chiến Công (Admin))

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy website của tôi như thế nào?
  Bình thường
  Đẹp
  Chưa đẹp
  Ý kiến khác

  Ảnh mới nhất

  NhaTho2016.flv ThoiNoi.flv SiNha1tuoi.flv VeNoi.flv CoNghiep.flv PhVaDong.flv PVDong.flv ThuTuongPhamVanDong.flv 10ngayRCTGP21.flv 10ngayRCTGP22.flv 10ngayRCTGP23.flv 10ngayRCTGP24.flv 10ngayRCTGP41.flv 10ngayRCTGP42.flv 10ngayRCTGP43.flv 10ngayRCTGP11.flv 10ngayRCTGP12.flv 10ngayRCTGP13.flv 10ngayRCTGP14.flv 100namCMT10.flv

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Triết học trực tuyến của Hoàng Ngọc Vĩnh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Thông báo >

  NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

   ĐẠI HỌC HUẾ                                                                BỘ MÔN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                          TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

     KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

   

  NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Dành cho Trường ĐHKH  năm học 2017 – 2018

  Hình thức thi: Đề đóng, không được sử dụng tài liệu.

  Thời gian làm bài 90 phút.  Áp dụng cho chương trình đào tín chỉ

  KHỐI I

  Câu 1.1: Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

  Câu 1.2: Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

  Câu 1.3: Trình bày nội dung cốt lõi của vấn dề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh?

  Câu 1.4: Nêu những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Luận điểm nào thể hiện rõ nhất sự sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh. Vì sao?

  Câu 1.5: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về các đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam?

  Câu 1.6: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam?

  Câu 1.7: Phân tích quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản ViệtNam?

  Câu 1.8: Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản ViệtNam cầm quyền?

  KHỐI II

  Câu 2.1: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng ViệtNam?

  Câu 2.2: Trình bày các nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh?

  Câu 2.3: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân? Từ đó rút ra ý nghĩa đối với xây dựng và hoàn thiện Nhà nước ViệtNam hiện nay?         

  Câu 2.4: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ?

  Câu 2.5: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức “Trung với nước, Hiếu với dân” và “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”?

  Câu 2.6: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về  các nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. Trong tình hình hiện nay, để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh sinh viên phải làm gì?

  Câu 2.7: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục. Nêu ý nghĩa của nó đối với việc đổi mới giáo dục đại học ở nước ta hiện nay?

  Câu 2.8: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người?

                                                                                                       BỘ MÔN

                                                                                          TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Ngọc Vĩnh @ 23:43 14/11/2017
  Số lượt xem: 320
  Số lượt thích: 1 người (Ngô quốc minh)
  Avatar

  NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - ĐHKH HUẾ

   
  Gửi ý kiến